Office Bearers

 

State President
Dr Rajender Sharma
Mob 9815130092
aniraj5@gmail.com
Hony. State Secretary
Dr Navjot Dahiya Jalandhar
Mob 9876356229
navjotdahiya@gmail.com
Hony Finance Secretary
Dr Naresh Sud Hoshiarpur
Mob; 9888822244
sudnaresh@gmail.com
Dr Jatinder Kansal
President Elect 2018
kansalz13@yahoo.co.in
Mob.: 98556-19891
Dr S S Walia
Sr. Vice President 2017
Mob.: 98150-71710
Dr R P Singh
Vice President 2017
Email: drrpsinghsachdev@gmail.com
Hony. Joint State Secretary
Dr Ajit Singh Chawla Ludhiana
Mob 9814034501
ajitneena85@gmail.com
Hony. Assistant State Secretary
Dr Keshav Sud Hoshiarpur
Mob. 9356425252
keshavsud@gmail.com
Hony. Assistant State Finance Secretary
Dr Vishal Chopra Patiala
Mob 9814146788
drvishalchopra@gmail.com

 

 

State Organising Secretaries

  Org Secretary Dr Karamvir Goyal Ludhiana 98141-26083 goyalkaramvir@yahoo.co.in
  Org Secretary Dr Maninder Bhasin Khanna 98760-24199 maninderbhasin8@gmail.com
  Org Secretary Dr Paramjit Singh Maan Nawanshahar 98141-73496 maanparamjit@yahoo.com
  Org Secretary Dr R P Singh Malout 98158-71710 drrpssachdev@gmail.com
  Org Secretary Dr Sunit Jindal Mansa 98141-66608 dr.sunitjindal@gmail.com